fbpx

O preukaze ITIC - ITIC

Čo je preukaz ITIC?

ITIC – MEZDINÁRODNÝ IDENTIFIKAČNÝ PREUKAZ UČITEĽA – oprávňuje svojho držiteľa na využívanie tisícov učiteľských zliav a výhod. ITIC je určený učiteľom, majstrom, trenérom, špeciálnym pedagógom, jazykovým lektorom atď. mnohým ďalším výchovno-vzdelávacím pracovníkom pôsobiacim v širokej škále výchovných či vzdelávacích zariadení, pričom pedagogické vzdelanie nie je rozhodujúce. Rozhodujúci je typ uväzku!

Čipový preukaz ITIC – vydávajú svojim pedagógom tieto základné a stredné školy a tieto vysoké školy a univerzity a dá sa využiť v školských systémoch, napr. na dochádzku, stravovanie a pod. Pokiaľ na niektorej z týchto škôl učíte, môžete si preukaz ITIC objednať a vyzdvihnúť priamo na škole. 

Nečipový preukaz ITIC klasik – ak ste svoju školu v zozname nenašli, môžete si jednoducho a rýchlo kúpiť preukaz ITIC klasik (bez čipu) v našom eshope. Záleží už len na vás, či dáte prednosť klasickému plastovému preukazu alebo eko verzii preukazu ITIC v mobile.

Pre koho je preukaz ITIC určený? 

Držiteľom preukazu ITIC môže byť pracovník vykonávajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú, teda výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to:

 • pedagogický pracovník (učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja, vedúci pedagogický zamestnanec)

alebo

 • odborný pracovník (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, umelecký pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg),

 

pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 1. a) pracovník je v pracovnom pomere s úväzkom min. 18 hodín týždenne, alebo
 2. b) pracovník je na dôchodku alebo invalidnom dôchodku s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 1 hodina týždenne, alebo
 3. c) pracovník je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na materskú/rodičovskú dovolenku spĺňal podmienky na vystavenie preukazu ITIC uvedené v bode a).

 

Zároveň, pedagogický alebo odborný pracovník definovaný vyššie vykonáva činnosť v niektorom z týchto zariadení:

 • materské, základné, stredné, vysoké školy,
 • základné umelecké školy, jazykové školy,
 • školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času, školský internát, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe),
 • školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)
 • školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy (policajné školy, školy požiarnej ochrany),
 • zariadenia, v ktorých sa vykonáva výchova a vzdelávanie detí a žiakov v odvetvovej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy,
 • zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (centrum pre deti a rodiny),
 • zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu, v ktorých sa vykonáva výchova, výchovné poradenstvo alebo vzdelávanie plnoletých fyzických osôb,
 • organizácie kontinuálneho vzdelávania zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo iným ústredným orgánom štátnej správy,
 • Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov Slovenska.

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút učiteľa.

Aké výhody vám ITIC poskytuje?

Vyše 220 zliav na cca 1400 miestach po celom Slovensku + zľavy vo viac ako 500 eshopoch

Zľava na výhodný paušál Go Yoxo od Orangeu, zľavy na nákup oblečenia, zľavy na návštevu pamiatok, múzeí a galérií, zľavy v kinách, zľava na skipasy, cestovné poistenie a desiatky ďalších.

Úplný zoznam zliav a výhod podľa kategórií nájdete TU

Množstvo zliav v zahraničí

Preukaz ITIC je medzinárodný, preto s ním máte nárok na zľavy v rôznych krajinách, napr. v Čechách, Maďarsku, Litve, Nórsku, Srbsku, Taliansku a vmnohých ďalších. ITIC sa najčastejšie využíva na zľavy v ubytovaní, návštevy pamiatok, múzeí, galérií, jedlo a pod.

Databázu zliav v zahraničí nájdete TU. 

Paušál plný neobmedzených dát, volaní, správ - Go Yoxo od Orangeu.

Obsahuje neobmedzené dáta pre siete a čety, neobmedzené volania SMS a MMS, 5 GB dát k tomu navyše a Yoxo Market (obchod s dátami – predáte, čo neminiete).

Bezkonkurenčná cena 15 eur bez viazanosti.

Viac info nájdete TU.

Potvrdenie o štatúte učiteľa

Preukaz ITIC oficiálne potvrdzuje váš štatút učiteľa, a to po celom svete. Môžete sa ním kdekoľvek preukázať.

Cestovné poistenie istotka!

Cestovné poistenie istotka! od Union Poisťovne je poistením, za ktoré zaplatíte len raz, no platí celý rok! Stojí len 13,50 eur.

Viac info nájdete TU.

Prístupová čipová karta/ karta na stravu

V prípade, že máte preukaz s čipom, je možné ho využívať aj na evidenicu dochádzky alebo umožňovanie prístupu do budov a priestorov školy. Podmienkou je, že škola má zakúpený dochádzkový alebo prístupový systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

Vďaka čipu v preukaze je možné preukaz využívať aj ako elektronický stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

Preukaz do knižnice

Preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa vo vedeckých a univerzitných knižniciach, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz.

Ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky, pozrite sa prosím najprv na najčastejšie otázky.

Pre ďalšie informácie sa prosím pozrite do sekcie kontakty.

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »