fbpx

Zapojené stredné školy - ITIC

Zoznam partnerských ZŠ a SŠ, kde získate/obnovíte si preukaz ITIC

Bajerov

Základná škola s materskou školou Bajerov

Bátorove Kosihy

Základná škola Józsefa Kovátsa s VJM

Bánovce nad Bebravou

Gymnázium J. Jesenského

Základná škola Ul.Gorazdova

SOŠ strojnícka Partizánska cesta

Banská Bystrica
1.Súkromné gymnázium Banskobystrické
Evanjelické gymnázium
Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského
Gymnázium J.G.Tajovského
Gymnázium Mikuláša Kováča
Jazyková škola LIBERTY
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Konzervatórium J.L.B.
Obchodná akadémia
Rodinná škola – Súkromná základná škola, Lazovná 6
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5
Stredná odborná škola, Školská 7
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30 
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
Stredná športová škola
Spojená škola, Kremnička 10
Spojená škola
Športové gymnázium
Základná škola Slobodného slovenského vysielača 
Banská Štiavnica
Gymnázium Andreja Kmeťa
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
Stredná odborná škola lesnícka
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 
Škola umeleckého priemyslu
Bardejov
Cirkevná spojená škola, Jiráskova
Cirkevná základná škola sv.Egídia 
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove
SOŠ ekonomiky, hoteliérstva a služieb Jána Andraščíka
Spojená škola J. Henischa
Stredná priemyselná škola technická, Komenského
Spojená škola, Štefánikova
Súkromné gymnázium DSA
Súkromná stredná odborná škola 
Základná škola s materskou školou
Bratislava
1.súkromné gymnázium Bratislava
American Academy
Akadémia LEAF – LEAF Academy, o.z. 
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Cambridge International School 
Cirkevné konzervatórium, Beňadická
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho
Cirkevná základná škola Narnia
Evanjelické lýceum
GALILEO SCHOOL
Gymnázium Alberta Einsteina
Gymnázium, Bilíkova 24
Gymnazium Federica Garcíu Lorcu
Gymnázium Grosslingova
Gymnázium Ivana Horvátha
Gymnázium Hubeného 23
Gymnázium Jána Papánka
Gymnázium Ladislava Novomeského
Gymnázium Ladislava Sáru
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4

Gymnázium Pankúchova
Gymnázium sv. rodiny
Gymnázium sv. Uršule
Gymnázium školských bratov
Hotelová akadémia, Mikovíniho
Konzervatórium, Tolstého 11
Lýceum C.S. Lewisa Bratislava
Medzinárodná škola kvality
Obchodná akadémia, Dudova 4
Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11 

Obchodná akadémia, Nevädzova 3
Obchodná akadémia, Račianska
Odborné učilište, Dúbravská cesta

Pedagogická a sociálna akadémia, Comenium, n.f.
SOŠ chemická, Račianska

Spojená škola Metodova
Spojená škola, Novohradská
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Spojená škola sv.VINCENTA de PAUL
Spojená škola, Tilgnerova
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola, Farského
Stredná odborná škola, Hlinícká ulica
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59
Stredná odborná škola knihovníckych a infor. štúdií
Stredná odborná škola polygrafická
Stredná priemyselná škola automobilová, J. Jonáša 5
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
Stredná priemyselná škola elektrotechnická K.Adlera
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 

Súkromná hotelová akadémia HaGMa 
Súkromná obchodná akadémia PROFI-KAMO, Dudvážska 6
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola, Bieloruská 1
Súkromná stredná odborná škola HOST
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4 
Súkromná stredná odborná škola veterinárna
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21
Súkromná športová stredná odborná škola M.C.Sklodowskej
Súkromná základná škola EISB
Súkromná základná škola ESPRIT
Súkromná základná škola a gymnázium pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA
Súkromná základná škola, Česká
Súkromná spojená škola Kings Schools International
Súkromné bilingválne gymnázium Co.Bra.
Súkromné gymnázium bilingválneho štúdium, Česká
Súkromné gymnázium ESPRIT
Súkromné gymnázium, Kremnická 26
Súkromné slovanské gymnázium, Žitavská 1
Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS, Dudvážska 6
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Športové gymnázium, Ostredková
Stredná odborná škola
SOŠ technická, Vranovská 4
SOŠ obchodu a služieb
Škola umeleckého priemyslu
Súkromná základná škola FELIX
Súkromné gymnázium FELIX
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Základná škola, Dudova 2
Základná škola, Karloveská 61
Základná škola Matky Alexie, Bratislava
Základná škola, Hlboká cesta, Bratislava
Základná škola,Medzilaborecká 11
Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská
Základná škola Anatolija Karpova,Černyševského
Základná škola, Pankúchova
Základná škola Marcelyho, Drieňová 16
ZŠ a MŠ Za kasárňou
Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy 
Brezno

Gymnázium Jána Chalupku v Brezne

Hotelová akadémia

Obchodná akadémia

SOŠ techniky a služieb

Súkr.ped.a soc.akadémia 

Brezovica

Základná škola s MŠ Brezovica

Bytča

Gymnázium v Bytči 

Čadca

Obchodná akadémia

SOŠ pedagogická sv.Marie Goretti

SOŠ obchodu a služieb

SOŠ technická

Stredná zdrav. škola

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Detva

Gymnázium Štúrova 

Základná škola s MŠ Alexandra Vagača

Spojená škola – OA 

Dobšiná

Gymnázium Dobšiná

Dolný Kubín
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Súkromná stredná odborná škola
Cirkevná SŠ – gymnázium
Dubnica nad Váhom

Gymnázium

Stredná priemyselná škola

Dunajská Streda
Gymnázium Ladislava Dúbravu
Gymnázium Armina Vambéryho s VJM 
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovické nám.1916/16
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Közép-iskola
Súkromné gymnázium s VJM, Hlavná 
SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Fiľakovo

Gymnázium Fiľakovo

Galanta
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola technická
Gymnázium Zoltána Kodálya
Súkromné Gymnázium, Hodská
Gbely
SOŠ elektrotechnická
Gelnica
Gymnázium, SNP 1
Giraltovce
Spojená škola, Dukelská 26/30
Gymnázium, Dukelská 30
Súkromná stredná odborná škola
Handlová
Stredná odborná škola, Lipová 8
Hliník nad Hronom
Súkromná stredná odborná škola, Hliník nad Hronom
Hlohovec
Gymnazium Ivana Kupca
Škola umeleckého priemyslu, Nerudova
Spojená škola, Nerudova
Holíč

Spojená škola Holíč

Hondruša – Hámre

Súkromná ŠUP

Horný Smokovec

Stredná odborná škola hotelová

Hnúšťa

Stredná odborná škola

Humenné
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Obchodná akadémia Komenského
Stredná odborná škola technická, Družstevná
Hotelová akadémia,Štefánikova 28
Stredná zdravotnícka škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb
SOŠ polytechnická
SPSA EBG
Hurbanovo

Stredná priemyselná škola stavebná

Ivanka pri Dunaji

Spojená škola, SNP 30

Kežmarok
Gymnázium P.O. Hviezdoslava
Stredná odborná škola, Garbiarska 1
Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2
Hotelová akadémia Otta Brucknera
Škola umeleckého priemyslu Kežmarok
Kolárovo

Spojená škola Kolárovo

Komárno
Gymnázium Hansa Selyeho Komárno
Gymnázium Ľ.J.Šuleka
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským
Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Stredná priemyselná škola Komárno
SOŠ obchodu a služieb
Základná škola s VJM, Ulica práce 24  
Košice
CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s VJM
Gymnázium, Alejová

Gymnázium, Opatovská
Gymnázium, Park mládeže
Gymnázium, Poštová
Gymnázium, Šrobárova
Gymnázium, Trebišovská
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Gymnázium sv.Tomáša Akvinského
Hotelová akadémia, Južná trieda

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
Konzervatórium 
Konzervatórium, Exnárova
Obchodná akadémia Polárna
Obchodná akadémia Watsonova
Premonštrátske gymnázium, Kováčska
Spojená škola sv. košických mučeníkov
SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1 
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta
Stredná odborná škola, Bukovecká
Stredná odborná škola, Gemerská
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Stredná odborná škola Košice-Šaca, Učňovská
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23
Stredná odborná škola – Szakközépiskola
Stredná odborná škola veterinárna
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 
Združenie rodičov pri SPŠE, Komenského 44
Stredná priemyselná škola, Komenského 2
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontova ul.
Stredná zdravotnícka škola 
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Súkromná stredná odborná škola, Postupimská
Súkromná stredná odborná škola, Dneperská
Súkromná SOŠ ekonomická KOŠICKÁ AKADÉMIA 
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Petzvalova 2
Súkromné bilingválne gymnázium Katkin park 2
Súkromné gymnázium, Dneperská
Súkromné gymnázium FUTURUM
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnícka 1
Súkromné športové gymnázium, Užhorodská
Škola umeleckého priemyslu
Stredná športová škola, Tr. SNP 104  
Základná škola ,Kežmarská
Základná škola, Považská
Základná škola ,Požiarnická
Základná škola,Tomášiková
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23
Súkromné konzervatórium
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, Požiarnická 1
SOŠ poľnoh. a služieb
Kráľovský Chlmec
Gymnázium – Gimnázium
Krásno nad Kysucou

Stredná odborná škola drevárska

Kremnica
Súkromné gymnázium
Škola úžitkového výtvarníctva
Krompachy
Gymnázium Krompachy
Súkromná spojená škola EDURAM
Krupina

SOŠ obchodu a služieb

Gymnázium A.S.

Kuchyňa

Základná škola s materskou školou

Kysucké Nové Mesto

Gymnázium

Spojená škola-SPŠ inf. technológií

Stredná odborná škola strojnícka

Levice
Obchodná akadémia
Stredná priemyselná škola 
Gymnázium A. Vrábla
KSŠ – Gymnázium
Stredná odborná škola pedagogická
Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika 
Levoča
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského
Gymnázium sv. Františka Assiského
Stredná pedagogická škola, Bottova
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta 
Lipany

Gymnázium, Komenského 13

Stredná odborná škola podnikania a služieb

Liptovský Hrádok
Gymnázium 
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola lesnícka 
Súkromné tanečné konzervatórium
Liptovský Mikuláš
Evanjelická spojená škola, Komenského 10
Gymnázium M.M.Hodžu
Hotelová akadémia 
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta
Stredná odborná škola stavebná
Stredná zdravotnícka škola 
Lučenec
Gymnázium B.S.T.
SOŠ hotel. sl a dopravy
SPŠ stavebná O.W.
Súkromné gymnázium
Stredná zdravotnícka škola, Lúčna
SOŠ technická 
Ľubotice
Základná škola, Strážnická 26
Majcichov
Základná škola Jána Palárika
Malacky
Gymnázium Malacky
Spojená škola sv. Františka Assiského 
Martin
Gymnázium Jozefa Lettricha
Gymnázium V.Paulinyho T
Obchodná akadémia, Bernolákova
SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska
Súkromná spojená škola, J. Lettricha 
SOŠ dopravná
Stredná priemyselná škola technická 
Evanjelická spojená škola
Michalovce
Gymnázium Ľ.Štúra 26
Gymnázium Pavla Horova
Obchodná akadémia, Kapušianska
Stredná zdravotnícka škola 
Stredná odborná škola technická
SOŠ obchodu a služieb 
Základná škola Teodora Jozefa Moussona
Modra
Gymnázium Karola Štúra
Pedagogická a kultúrna akadémia
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Modrý Kameň
Spojená škola, Jarmočná 1
Moldava nad Bodvou
Gymnázium Štefana Moysesa
Stredná odborná škola agrotechnická- Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná
Mostová

Súkromná SOŠ

Myjava
Gymnázium
Stred.priemyselná škola
Námestovo
Súkromná Spojená škola EDUCO Slanická osada 2178
Stredná odborná škola
Nitra
Gymnázium Golianova 68
Gymnázium, Párovská
Obchodná akadémia, Bolečkova 2 
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická
SOŠ potravinárska, Cabajská 6
SOŠ veterinárna 
Stredná katolícka škola
Stredná odborná škola techniky a služieb
Stredná priemyselná škola stavebná
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ulica Fraňa Kráľa 20
Stredná zdravotnícka škola
Súkromná stredná odborná škola Animus
Súkromná stredná umelecká škola
Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2 
SOŠ polytechnická
Spojená škola – športové gymn
Spojená škola -hotelová ak
Spojená škola- potravinárska
Nižná

Spojená škola Nižná

Nová Baňa

Gymnázium Františka Švantnera

Nová Dubnica

SŠ sv.Jána Bosca

Nové Mesto nad Váhom
Bilingválne slovensko-španielske gymnázium, Štúrova ulica
Spojená škola sv. Jozefa
Gymnázium M.R.Štefánika
Stredná odborná škola, Piešťanská
Základná škola, Tematínska ulica
Nové Zámky
Gymnázium M.R. Štefánika
Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM
Spojená škola, Komárňanská 28
Stredná odborná škola, Jesenského
SŠ – SPŠE S. A. Jedlika
 Stredná zdravot. škola
Základná škola, Nábrežná
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Očová

SSOŠ obchodu a služieb

Partizánske

Gymnázium Partizánske

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu

Cirkevná základná škola s materskou školou Jána Krstiteľa

Pezinok
Gymnázium Pezinok
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Obchodná akadémia
Piešťany
Gymnázium Pierra de Coubertina
Hotelová akadémia Ľ. Wintera
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola technická
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plavecký Štvrtok
Súkromná obchodná akadémia
Súkromná stredná odborná škola
Podbrezová
Súkromná stredná odborná škola hutnícka, Železiarne Podbrezová
Súkromné gymnázium, Železiarne Podbrezová
Podolie

Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera

Spojená škola, Železničná 5

Poprad
Gymnázium, Kukučínova
Obchodná akadémia, Murgašova
Spojená škola, Dominika Tatarku
SOŠ Technická, Kukučínova 12
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola remesiel
Stredná zdravotnícka škola, Levočská
Súkromné gymnázium, Rovná ulica
Súkromná stredná odborná škola, Ulica 29. augusta
Spojená škola sv. Jána Pavla II.
Stredná športová škola
Súkromná stredná odborná škola, Poprad – Veľká 
Považská Bystrica
Obchodná akadémia
Gymnázium Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 
Stredná zdravotnícka škola
SOŠ strojnícka 
Prešov
Evanjelická spojená škola
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša
Gymnázium, Konštantínova 2

Gymnázium bl. Petra Pavla Gojdiča
Gymnázium J.A.Raymana
Gymnázium sv. Moniky 
Hotelová akadémia, Baštová 32 
Stredná odborná škola pedagogická
Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej
Spojená škola Pavla Sabadoša, Internátna
Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským
Stredná odborná škola, Košická 20
Stredná odborná škola lesnícka
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3
Stredná odborná škola dopravná
Spojená škola, Masarykova 24
Stredná odborná škola technická, Volgogradská
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1
Stredná priemyselná škola stavebná
Stredná priemyselná škola strojnícka
Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Súkromná obchodná akadémia 
Súkromná SOŠ ELBA
Súkromná stredná odborná škola Mladosť
Súkromná základná škola, Solivarská 28
Súkromné gymnázium, Solivarská 28
Súkromné konzervatórium Prešov M. Benku 7
Súkromné športové gymnázium ELBA
Základná škola ,Šmeralova
Základná škola Májové Námestie
Základná škola, Československej armády
Prievidza
Stredná zdravotnícka škola na Vinohradníckej ulici
Gymnázium V. B. Nedožerského
Piaristická spojená škola Františka Hanáka
Obchodná akadémia
Pruské

Stredná odborná škola

Púchov

Stredná odborná škola

Rajec

Gymnázium

Rakovice

Spojená škola

Revúca

Gymnázium Martina Kukučína

Rimavská Sobota

Evanjelická ZŠ, Zlatice Oravcovej

Gymnázium Ivana Kraska

Tompa Mihály Református Gimnázium

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia 
Súkromná stredná odborná škola
Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Rožňava
Gymnázium P.J.Šafárika
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5
Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola
Ružomberok
Gymnázium sv. Andreja
Gymnázium, Š. Moyzesa 21
Obchodná akadémia 
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej
Spojená škola – SOŠOaS
Škola umeleckého priemyslu
Sabinov
Súkromné gymnázium DSA Sabinov  
Spojená škola
Sečovce

Spojená škola, Kollárova 17

Senec
Gymnázium Antona Bernoláka 
Spojená škola s VJM, Lichnerova
Stredná odborná škola automobilová a podnikania ,Kysucká
Senica
Gymnázium Laca Novomeského 
SSOŠP, Hollého
Obchodná akadémia, Dlhá
Sereď
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Obchodná akadémia, Mládežnícka 
Skalica
Súkromná stredná škola VIA HUMANA 
Gymnázium F.V.Sasinka 
Stredná odborná škola strojnícka
Str. zdravot. škola 
Sládkovičovo

Súkromná SOŠ 

Snina
Gymnázium, Študentská 4
Cirk. spoj. škola – Gym 
Stredná odborná škola
Str. priemyselná škola 
Sobrance

Gymnázium

Spišská Nová Ves
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Gymnázium, Javorová 16
Gymnázium, Školská 7
Hotelová akadémia
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola ekonomická
Stredná priemyselná škola technická
Spišská Stará Ves
Gymnázium, SNP 3
Spojená škola, Štúrova 231/123  
Spišská Teplica
Základná škola s materskou školou, Školská 311
Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša 
Gymnázium Terézie Vansovej
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola technická, Levočská 40 
Stredná odborná škola
Základná škola, Komenského 6
Stará Turá

Stredná odborná škola 

Strážske

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727

Stropkov

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44

Gymnázium Konštantínova

Svidník
Gymnázium duklianskych hrdinov
Spojená škola, Centrálna 464
Škola umeleckého priemyslu
Stredná priemyselná škola
Svit

Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu Svit

Sučany

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215 

Šaľa
Gymnázium Juraja Fándlyho
Stredná odborná škola chovu koní a služieb
Spojená škola, Nivy 2 
Šamorín
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským
Gymnázium M.R.Štefánika 
Súkr. HA SD Jednota
Súkr. SOŠ SD Jednota
Základná škola Slnečná 2
Štúrovo

Súkr. spojená škola OA

Šurany

Gymnázium, Bernolákova 37

OA, Námestie hrdinov 7

Tisovec
Evanjelické gymnázium
Stredná odborná škola 
Tlmače
Stredná odborná škola technická
Topoľčany
Gymnázium, Ul. 17. novembra
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
SOŠ obchodu a služieb T. Vansovej
Stredná zdravot. škola
Súkromná SOŠ pedagog.
SOŠ agrotechnická, Tovarnícka
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
Tornaľa
Základná škola Pavla Jozefa Šafárika v Tornali
Trebišov
Gymnázium, Komenského 32
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa
Obchodná akadémia, Komenského 3425/18
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12
Trenčín
Stredná odborná škola letecko-technická
Stredná odborná škola podnikania
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Škola umeleckého priemyslu
Stredná zdravotnícka škola
Súkromná základná škola FUTURUM
Súkromné gymnázium FUTURUM
Základná škola, Na dolinách 27
Stredná športová škola 
OA Milana Hodžu 
SOŠ obchodu a služieb
Piar.gymn. J.Braneckého 
Stredná odborná škola pedagogická sv.Andreja-Svorada a Benedikta
Trnava
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Gymnázium Angely Merici
Gymnázium Jána Hollého
Obchodná akadémia, Kukučínova
SOŠ pedagogická bl. Laury, Trnava
Stredná odborná škola automobilová
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná priemyselná škola, Komenského 1
Stredná priemyselná škola dopravná 
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova
Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová
Súkromná stredaná odborná škola Gos-SK
Základná škola Kornela Mahra
SOŠ poľn. a služ. na v.
Šport.gymnázium J.Herdu 
Základná škola s materskou školou Ulica Ivana Krasku 29, Trnava
Trstená
Gymnázium Martina Hattalu 
Turčianske Teplice
Pedagogická a sociálna akadémia
Spojená škola – Gymnázium Mikuláša Galandu 
Turzovka
Gymnázium
Tvrdošín
Gymnázium
Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1
Stredná odborná škola lesnícka
Tvrdošín
Gymnázium Veľké Kapušany
Stredná odborná škola
Veľký Krtíš
Stredná odborná škola, Poľná 10
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 
Veľký Meder
Corvin Mátyás Gimnázium
Obchodná akadémia – Kereskedelmi akadémia
Vranov nad Topľou
Gymnázium
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola
Cirkevná spojená škola 
Vrbové

Gymnázium J.B.Magina

Zlaté Moravce

Gymnázium Janka Kráľa

Obchodná akadémia, Bernolákova 26

SOŠ obchodu a služieb
SOŠ polytechnická
SOŠ technická 
Zvolen
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Stredná priemyselná škola dopravná
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Súkr. konzervatórium
Stredná odborná škola Technická
SOŠ podnikania 
Súkromná stredná športová škola, J. Jesenského
Súkromná škola umeleckého priemyslu, J. Jesenského
Stredná zdravotnícka škola, Jozefa Kozáčeka
Žiar nad Hronom
Gymnázium M.R. 
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Súkromná obchodná akadémia, Nám. Matice slovenskej 
Súkr.ped.a soc.akadémia EBG
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Jánskeho
Žilina
Gymnázium bilingválne, Ulica T. Ružičku
Gymnázium, Hlinská
Gymnázium Kráľovnej pokoja
Gymnázium sv. Františka z Assisi 
Gymnázium, Varšavská cesta 1
Gymnázium, Veľká okružná
Hotelová akadémia, Hlinská 31
Konzervatórium
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Spojená škola, Rosinská cesta 4
Spojená škola Kráľovnej pokoja
Stredná odborná škola elektrotechnická
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta
Súkromná škola umeleckého priemyslu  
Súkromná SOŠ
SOŠ podnikania
SPŠ stavebná
Spojená škola-SOŠ
Súkromné gymnázium, Vysokoškolákov 
Súkromná stredná odborná škola, Antona Bernoláka 51 blok B

Nenašli ste svoju školu v zozname?

Napíšte nám či zavolajte, pozrite sa prosím do sekcie kontakty.

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »