fbpx

Zapojené stredné školy - ITIC

Zoznam partnerských ZŠ a SŠ, kde získate/obnovíte si preukaz ITIC

Bajerov

Základná škola s materskou školou Bajerov

Bátorove Kosihy

Základná škola Józsefa Kovátsa s VJM

Bánovce nad Bebravou

Gymnázium J. Jesenského

Základná škola Ul.Gorazdova

SOŠ strojnícka Partizánska cesta

Banská Bystrica
1.Súkromné gymnázium Banskobystrické
Evanjelické gymnázium
Gymnázium Andreja Sládkoviča Komenského
Gymnázium J.G.Tajovského
Gymnázium Mikuláša Kováča
Jazyková škola LIBERTY
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Konzervatórium J.L.B.
Obchodná akadémia
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5
Stredná odborná škola, Školská 7
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30 
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6
Stredná športová škola
Spojená škola, Kremnička 10
Spojená škola
Športové gymnázium
Základná škola Slobodného slovenského vysielača 
Banská Štiavnica
Gymnázium Andreja Kmeťa
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského
Stredná odborná škola lesnícka
Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho
Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 
Škola umeleckého priemyslu
Bardejov
Cirkevná spojená škola, Jiráskova
Cirkevná základná škola sv.Egídia 
Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove
SOŠ ekonomiky, hoteliérstva a služieb Jána Andraščíka
Spojená škola J. Henischa
Stredná priemyselná škola technická, Komenského
Spojená škola, Štefánikova
Súkromné gymnázium DSA
Súkromná stredná odborná škola 
Základná škola s materskou školou
Bratislava
1.súkromné gymnázium Bratislava
American Academy
Akadémia LEAF – LEAF Academy, o.z. 
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Cambridge International School 
Cirkevné konzervatórium, Beňadická
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho
Cirkevná základná škola Narnia
Evanjelické lýceum
GALILEO SCHOOL
Gymnázium Alberta Einsteina
Gymnázium, Bilíkova 24
Gymnazium Federica Garcíu Lorcu
Gymnázium Grosslingova
Gymnázium Ivana Horvátha
Gymnázium Hubeného 23
Gymnázium Jána Papánka
Gymnázium Ladislava Novomeského
Gymnázium Ladislava Sáru
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4

Gymnázium Pankúchova
Gymnázium sv. rodiny
Gymnázium sv. Uršule
Gymnázium školských bratov
Hotelová akadémia, Mikovíniho
Konzervatórium, Tolstého 11
Lýceum C.S. Lewisa Bratislava
Medzinárodná škola kvality
Obchodná akadémia, Dudova 4
Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11 

Obchodná akadémia, Nevädzova 3
Obchodná akadémia, Račianska
Odborné učilište, Dúbravská cesta

Pedagogická a sociálna akadémia, Comenium, n.f.
SOŠ chemická, Račianska

Spojená škola Metodova
Spojená škola, Novohradská
Spojená škola sv. Františka z Assisi
Spojená škola sv.VINCENTA de PAUL
Spojená škola, Tilgnerova
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola, Farského
Stredná odborná škola, Hlinícká ulica
Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 
Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59
Stredná odborná škola knihovníckych a infor. štúdií
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 
Stredná odborná škola polygrafická
Stredná priemyselná škola automobilová, J. Jonáša 5
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16
Stredná priemyselná škola elektrotechnická K.Adlera
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5 

Súkromná hotelová akadémia HaGMa 
Súkromná obchodná akadémia PROFI-KAMO, Dudvážska 6
Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20
Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola, Bieloruská 1
Sukromná stredná odborná škola HOST
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku,Vranovská 4 
Súkromná stredná odborná škola veterinárna
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21
Súkromná športová stredná odborná škola M.C.Sklodowskej
Súkromná základná škola EISB
Súkromná základná škola ESPRIT
Súkromná základná škola a gymnázium pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA
Súkromná základná škola, Česká
Súkromná spojená škola Kings Schools International
Súkromné gymnázium bilingválneho štúdium, Česká
Súkromné gymnazium ESPRIT
Súkromné slovanské gymnázium, Žitavská 1
Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS, Dudvážska 6
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Športové gymnázium, Ostredková
Stredná odborná škola
SZŠ
SOŠ technická
SOŠ obch.a služieb
Škola umeleckého priemyslu
Súkromná základná škola FELIX
Súkromné gymnázium FELIX
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Základná škola, Dudova 2
Základná škola, Karloveská 61
Základná škola Matky Alexie, Bratislava
Základná škola, Hlboká cesta, Bratislava
Základná škola,Medzilaborecká 11
Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská
Základná škola Anatolija Karpova,Černyševského
Základná škola, Pankúchova
Základná škola Marcelyho, Drieňová 16
ZŠ a MŠ Za kasárňou
Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy 
Brezno

Gymnázium Jána Chalupku v Brezne

Hotelová akadémia

Obchodná akadémia

SOŠ techniky a služieb

Súkr.ped.a soc.akadémia 

Brezovica

Základná škola s MŠ Brezovica

Bytča

Gymnázium v Bytči 

Čadca

Obchodná akadémia

SOŠ pedagogická sv.Marie Goretti

SOŠ obchodu a služieb

Stredná zdrav. škola

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Detva

Gymnázium Štúrova 

Základná škola s MŠ Alexandra Vagača

Spojená škola – OA 

Dobšiná

Gymnázium Dobšiná

Gelnica
Hlohovec
Gymnazium Ivana Kupca
Škola umeleckého priemyslu, Nerudova
Stredná odborná škola, Nerudova
Stredná odborná škola technická 
Ivanka pri Dunaji
Komárno
Gymnázium Hansa Selyeho Komárno
Gymnázium Ľ.J.Šuleka
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským
Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola
Stredná priemyselná škola Komárno
SOŠ obchodu a služieb
Základná škola s VJM, Ulica práce 24  
Košice
Kysucké Nové Mesto

Gymnázium

Spojená škola-SPŠ inf.technológii

Stredná odborná škola strojnícka

 

Mostová
Nová Dubnica
Rajec
Rakovice
Sládkovičovo
Sobrance
Turzovka

Nenašli ste svoju školu v zozname?

Napíšte nám či zavolajte, pozrite sa prosím do sekcie kontakty.

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »