fbpx

Keď stratím ITIC - ITIC

Čo robiť, keď stratíte preukaz ITIC? 

Ak stratíte preukaz ITIC, alebo sa poškodí či zničí, vybavte si duplikát.

Ak vlastníte preukaz ITIC Klasik, jeho duplikát vám vystavíme my. Objednáte si ho jednoducho v našom e-shope na www. objednaj-preukaz.sk.

Ak vlastníte preukaz univerzitného/vysokoškolského učiteľa ITIC (čipový), duplikát vám musí vydať vaša VŠ za poplatok, ktorý ona určí. Obráťte sa, prosím, na pracovisko preukazov alebo personálne oddelenie na vašej škole.

Ak vlastníte preukaz učiteľa ITIC (čipový) a učíte na ZŠ alebo SŠ, vybaviť si ho môžete buď na vašej škole u kontaktnej osoby, ktorá sa preukazmi ITIC zaoberá, alebo v našom eshope www. objednaj-preukaz.sk.

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »