fbpx

Časté otázky - ITIC

Často kladené otázky

Komu je preukaz určený a čo potrebujem na jeho vybavenie?

Držiteľom preukazu ITIC môže byť pracovník vykonávajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú, teda výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to:

 • pedagogický pracovník (učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja, vedúci pedagogický zamestnanec)

alebo

 • odborný pracovník (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, umelecký pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg),

 

pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

 1. a) pracovník je v pracovnom pomere s úväzkom min. 18 hodín týždenne, alebo
 2. b) pracovník je na dôchodku s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 1 hodina týždenne, alebo
 3. c) pracovník je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na materskú/rodičovskú dovolenku spĺňal podmienky na vystavenie preukazu ITIC uvedené v bode a).

 

Zároveň, pedagogický alebo odborný pracovník definovaný vyššie vykonáva činnosť v niektorom z týchto zariadení:

 • materské, základné, stredné, vysoké školy,
 • základné umelecké školy, jazykové školy,
 • školské výchovno-vzdelávacie zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času, školský internát, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe),
 • školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)
 • školy v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy (policajné školy, školy požiarnej ochrany),
 • zariadenia, v ktorých sa vykonáva výchova a vzdelávanie detí a žiakov v odvetvovej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy,
 • zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (centrum pre deti a rodiny),
 • zariadenia pre pracovnú rehabilitáciu, v ktorých sa vykonáva výchova, výchovné poradenstvo alebo vzdelávanie plnoletých fyzických osôb,
 • organizácie kontinuálneho vzdelávania zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky alebo iným ústredným orgánom štátnej správy,
 • Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov Slovenska.

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút učiteľa.

 

Na vystavenie preukazu ITIC je potrebné:

 • jedna fotografia rozmerov 28×34 mm
 • preukaz totožnosti
 • poplatok za vystavenie preukazu 10 €

Pre vystavenie preukazu ITIC už nepotrebujete žiadne potvrdenie od zamestnávateľa a preukaz Vám bude vystavený bez čakania.*

* V prípade, že nie je možné overiť štatút učiteľa na dostupných internetových stránkach, bude preukaz vystavený v priebehu 3 pracovných dní.

Čo mi medzinárodný preukaz ITIC ponúka?

Zľavy doma a v zahraničí napríklad na vstupné do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, cestovanie, ubytovanie, stravovanie či nákupy.

Komlexné cestovné poistenie do celého sveta za 13,50 € na celý rok. Viac informácií získate TU.

Aká je platnosť preukazu ITIC?

Preukaz ITIC klasik platí vždy 1 rok (365 dní) od dátumu vystavenia, čím sa mení pôvodná fixná platnosť preukazu do 31.12. na flexibilnú platnosť v závislosti od dátumu vystavenia. Napríklad preukaz vystavený 12.3.2021 bude platný do 11.3.2022.

Ako postupovať v prípade straty alebo poškodenia preukazu?

Ak stratíte preukaz ITIC, alebo sa poškodí či zničí, vybavte si duplikát.

Ak vlastníte preukaz ITIC Klasik, jeho duplikát vám vystavíme my. Objednáte si ho jednoducho v našom e-shope na www. objednaj-preukaz.sk.

Ak vlastníte preukaz univerzitného/vysokoškolského učiteľa ITIC (čipový), duplikát vám musí vydať vaša VŠ za poplatok, ktorý ona určí. Obráťte sa, prosím, na pracovisko preukazov alebo personálne oddelenie na vašej škole.

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, prosím napíšte nám či zavolajte.
Kontaktné osoby a emaily nájdete TU.

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »