fbpx

Nárok na preukaz ITIC - ITIC

Kto má nárok na preukaz ITIC?

Držiteľom preukazu ITIC môže byť pracovník vykonávajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú, teda výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to:

  • pedagogický pracovník (učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja, vedúci pedagogický zamestnanec)

alebo

  • odborný pracovník (vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník, umelecký pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg),

pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

a) pracovník je v celkovom pracovnom pomere na škole alebo v školskom zariadení s úväzkom min. 18 hodín týždenne (kombinácia úväzku na viacerých školách či školských zariadeniach je prípustná), alebo

b) pracovník je na dôchodku alebo invalidnom dôchodku s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 1 hodina týždenne, alebo

c) pracovník je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na materskú/rodičovskú dovolenku spĺňal podmienky na vystavenie preukazu ITIC uvedené v bode a).

Zároveň, pedagogický alebo odborný pracovník definovaný vyššie vykonávať činnosť v niektorom zo zariadení vedených v registri škôl a školských zariadení alebo registri VŠ a ich zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pokiaľ ste svoju školu nenašli vo vyššie uvedených registroch, skúste ju vyhľadať ešte: a) Registeri škôl a školských zariadení alebo b) v Registri predprimárneho vzdelávania na tejto stránke. (Treba chvíľku počkať, kým sa stránka načíta.)

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »