fbpx

Predĺženie platnosti vysokoškolského preukazu ISIC na ďalší rok - ITIC

Predĺženie platnosti ISIC na ďalší rok

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC.

Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži medzinárodnú platnosť ISICu až do 30.9.2018.

letiaca_znamka_isic_PZ-09-2018

Po nalepení známky si nezabudni aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI.

Zakúpením ISIC známky a aktiváciou preukazu získavaš:

  • medzinárodne platnú licenciu ISIC zaručujúcu prístup k študentským zľavám a výhodám doma a v zahraničí,
  • univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém …),
  • externé funkcionality (doprava, knižnice, plavárne …).

Kde získam známku ISIC?

1. Priamo na svojej škole

Ak študuješ na niektorej z týchto vysokých škôl, platnosť svojho ISICu si môžeš predĺžiť známkou ISIC priamo na škole. Prejdi na webstránku svojej školy a dozvieš sa ako a kde:
au_bb.png
Akadémia umení v Banskej Bystrici  www.aku.sk
bi.png
Bankový inštitút vysoká škola Praha  www.bivs.sk
umb_bb.png
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici www.preukazy.umb.sk
huaja.jpg
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici www.huaja.org
am.png Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, n.o. www.akademiamedii.sk
apz.png
Akadémia policajného zboru v Bratislave  www.akademiapz.sk
bisla.png Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave www.bisla.sk
eu_ba.png
Ekonomická univerzita v Bratislave www.euba.sk
uni-emblem.png
Paneurópska vysoká škola v Bratislave www.uninova.sk
stu_nove_logo.png
Slovenská technická univerzita v Bratislave www.stuba.sk
szu_ba.png
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave www.szu.sk
uk_ba.png
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
vsem-vs-logo-portal.gif
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave www.vsemvs.sk
vsm_tn.png
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne www.vsm.sk
vsmavv_praha.jpg
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha www.vip-vs.sk
vsmu.png
Vysoká škola múzických umení v Bratislave www.vsmu.sk
vsvu.png
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk
vszaspsv.alzbety.jpg
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave www.vssvalzbety.sk
dti klasik.jpg
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom www.dti.sk
ujs_kn.png
Univerzita J.Selyeho v Komárne www.selyeuni.sk
tu_ke.png
Technická univerzita v Košiciach www.tuke.sk
upjs_ke.png
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach www.upjs.sk
logo_uvlf_sk_c.gif
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach www.uvm.sk
vsbm_2015.png
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk/ISIC.html
spu.jpg
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre www.spu.sk
ukf_nr.png
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre www.ukf.sk
pu.png
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk
ism_logo_bl.jpg
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove www.ismpo.sk
ku_rk.png
Katolícka univerzita v Ružomberku www.ku.sk
sevs_logo.jpg
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici www.sevs.sk
vsd.jpg
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove www.vssladkovicovo.sk
tuad.png
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne www.tnuni.sk
tu_tt.png
Trnavská univerzita v Trnave www.truni.sk
ucm_tt.png
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave www.ucm.sk
tu_zv.png
Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk
zu.png
Žilinská univerzita v Žiline karty.uniza.sk

Poplatok za známku ISIC na vysokých školách je 10€, no niektoré univerzity ti ju poskytnú lacnejšie, pretože podporujú výhody ISIC.

Na iných je k cene známky ISIC pripočítaný aj poplatok za externé funkcionality a dopravu. Cena takejto známky spolu s externými funkcionalitami može byť preto vyššia.

Okrem možnosti využívať zľavy a benefity vyplývajúce z licencie ISIC ti tvoja univerzita poskytne spolu s prolongačnou známkou ISIC tiež:

PZ-09-2018

  • externé dopravné funkcionality a univerzitné funkcionality naviazané na preukaz ISIC (stravovací systém, vstup do posluchární, možnosť prihlasovania sa na skúšky….)
  • nezabudni, otázky čipu a prolongáciu čipu v univerzitnom termináli rieši univerzita/vysoká škola. Duplikát univerzitného preukazu ti vie vystaviť tiež len tvoja univerzita/vysoká škola. Obráť sa, prosím, na ústredie výpočtovej techniky alebo na webovú stránku tvojej univerzity/vysokej školy.

 

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdeš na www.transcard.sk

Informácie o čipe v univerzitnom preukaze ISICInformácie o čipe v univerzitnom preukaze ISIC nájdeš tu.


 

2. V pobočkách CKM 2000 Travel

Zober si so sebou aktuálne potvrdenie o návšteve školy a 10 €, a navštív ktorúkoľvek pobočku CKM 2000 Travel. Po predložení potvrdenia o návšteve školy a zaplatení poplatku dostaneš známku ISIC na svoj preukaz  na počkanie. Počas septembra a októbra 2018 sú otvorené pobočky CKM 2000 Travel len v Bratislave a Košiciach.

Využi svoj ISIC naplno!
Predĺž si svoj ISIC známkou ISIC 09/2018
ISIC = tvoje vysokoškolské výhody a zľavy
Ak ti nie je niečo jasné, neváhaj a napíš tu.
PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »