fbpx

Kde vybaviť ISIC? Zoznam VŠ a univerzít, kde si aktivuješ ISIC

Kde vybaviť ISIC? Zoznam vysokých škôl a univerzít, na ktorých si môžeš vybaviť alebo predĺžiť platnosť svojho preukazu ISIC alebo ISIC/EURO26 nájdeš nižšie:

au_bb.png
Akadémia umení v Banskej Bystrici  www.aku.sk
bi.png
Bankový inštitút vysoká škola Praha  www.bivs.sk
umb_bb.png
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici www.preukazy.umb.sk
huaja.jpg
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici huaja.org
am.png Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave, n.o. akademiamedii.sk
apz.png
Akadémia policajného zboru v Bratislave  www.akademiapz.sk
bisla.png Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave www.bisla.sk
eu_ba.png
Ekonomická univerzita v Bratislave www.euba.sk
uni-emblem.png
Paneurópska vysoká škola v Bratislave www.uninova.sk
stu_nove_logo.png
Slovenská technická univerzita v Bratislave www.stuba.sk
szu_ba.png
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave www.szu.sk
uk_ba.png
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
vsem-vs-logo-portal.gif
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave www.vsemvs.sk
vsm_tn.png
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne www.vsm.sk
vsmavv_praha.jpg
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha www.vip-vs.sk
vsmu.png
Vysoká škola múzických umení v Bratislave www.vsmu.sk
vsvu.png
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk
vszaspsv.alzbety.jpg
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave www.vssvalzbety.sk
dti klasik.jpg
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom www.dti.sk
ujs_kn.png
Univerzita J.Selyeho v Komárne www.selyeuni.sk
tu_ke.png
Technická univerzita v Košiciach www.tuke.sk
upjs_ke.png
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach www.upjs.sk
logo_uvlf_sk_c.gif
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach www.uvm.sk
vsbm_2015.png
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk/ISIC.html
spu.jpg
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre www.spu.sk
ukf_nr.png
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre www.ukf.sk
pu.png
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk
ism_logo_bl.jpg
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove www.ismpo.sk
ku_rk.png
Katolícka univerzita v Ružomberku www.ku.sk
sevs_logo.jpg
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici www.sevs.sk
vsd.jpg
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove www.vssladkovicovo.sk
tuad.png
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne www.tnuni.sk
tu_tt.png
Trnavská univerzita v Trnave www.truni.sk
ucm_tt.png
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave www.ucm.sk
tu_zv.png
Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk
zu.png
Žilinská univerzita v Žiline karty.uniza.sk

Nový preukaz stojí 20 eur. Členský poplatok za licenciu ISIC je 10 € a tvorí len časť ceny študentského preukazu. Konečnú cenu si každá vysoká škola určuje individuálne, pričom táto cena zahŕňa výrobu preukazu s bezkontaktným čipom, tlač, personalizáciu a pod.

Okrem možnosti využívať zľavy a benefity vyplývajúce z licencie ISIC ti tvoja univerzita poskytne spolu s prolongačnou známkou ISIC tiež:

PZ-09-2019

  • externé dopravné funkcionality a univerzitné funkcionality naviazané na preukaz ISIC (stravovací systém, vstup do posluchární, možnosť prihlasovania sa na skúšky….)
  • nezabudni, otázky čipu a prolongáciu čipu v univerzitnom termináli rieši univerzita/vysoká škola. Duplikát univerzitného preukazu ti vie vystaviť tiež len tvoja univerzita/vysoká škola. Obráť sa prosím na ústredie výpočtovej techniky alebo na webovú stránku tvojej univerzity/vysokej školy.

Informácie o čipe v univerzitnom preukaze ISIC

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »