fbpx

Objav preukaz žiaka ZŠ a SŠ- ISIC/EURO26 a jeho výhody a zľavy

Si stredoškolák? Tak sa ukáž!

Obnov si platnosť svojho preukazu ISIC/EURO26 na školský rok 2018/19 a využívaj všetky výhody naplno.

Od 30.9. 2018 (kedy vypršala platnosť preukazu na minulý školský rok) si potrebuješ zakúpiť známku ISIC/EURO26 09/2019 na aktuálny školský rok a tým si zabezpečiť platnosť preukazu na študentské zľavy. Doma aj v zahraničí môžeš využiť viac ako 150 000 zliav.

K novej známke ISIC/EURO26 09/2019 navyše dostaneš  60 špeciálnych kupónov s rôznymi extra zľavami. 

Či už ISIC paušál, zľavy v kníhkupectvách, alebo do kina, bez novej známky je preukaz na tieto zľavy neplatný!

5

Kde si kúpiš známku?

Známku si môžeš zakúpiť v škole (zoznam škôl, na ktorých si preukaz vybavíš), v CKM 2000 Travel alebo ONLINE.

 

  1. ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA ISIC/EURO<26 ALEBO ZNÁMKY ISIC
  2.  ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU UČITEĽA ITIC ALEBO ZNÁMKY ITIC

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:

 

1. identifikačným preukazom žiaka školy: nahrádza papierový preukaz školy, na preukaze je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo  mimo nej.
2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach: nahrádza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach, vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy dopravy.

Pred prvým použitím preukazu:

  • V SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 „zaevidovať“ do systému na predpredajnom mieste dopravcu. V SAD sa naň dá nahrať kredit, v MHD sa naň dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný dopravcom.
  • Na železniciach má držiteľ preukazu nárok na zľavu podľa aktuálnych pravidiel pre študentov/žiakov na lístok na ktorejkoľvek trase v rámci celého Slovenska. Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je potom potrebné predložiť pri kontrole cestovného lístka sprievodcovi vo vlaku.
  • Preukaz je možné využiť na žiacke cestovné aj vo vlakoch spoločnosti RegioJet. V týchto vlakoch sa nekontroluje čipová platnosť, je potrebné mať platnosť vyznačenú na preukaze platnou známkou ISIC
6
3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC: zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok  tvorí licenciu ISIC (international student identity card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozíciii viac ako 40.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu ISIC (International Student Identity Card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozícii viac ako 150.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.

Snímka

4. európskou kartou mládeže EURO<26: modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok  tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26. 9

5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky: vďaka čipu vloženému v preukaze jemožné preukaz využívať aj ako stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

6. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice: preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz.

7. platný vždy na jeden školský rok: Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:

a) známkou ISIC

–  na preukazy vydané pred 1.6.2016 sa lepí známka na zadnú (modrú) stranu

12

– na preukazy vydané od 1.6.2016 sa lepí známka na prednú (zelenú) stranu

2

b) priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu (viac info na www.transcard.sk)

13

Ďalšie otázky?

Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.euro26.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte nám na číslo +421 2 3210 1970 (volanie je za cenu miestneho hovoru) alebo nám napíšte na emailovú adresu euro26@ckmsyts.sk. Informácie o zľavách v doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.transcard.sk.

 

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »