fbpx

Keď škola nevydáva čipové preukazy, siahni po ISIC Klasik

Si denný študent? Tvoja škola neobjednáva ISIC preukaz? Odpoveď je ISIC Klasik. Vďaka nemu môžeš aj ty využívať skvelé zľavy, tak, ako všetci ostatní. 


Kedy po ňom siahnuť? Aké sú rozdiely medzi ISIC Klasik a ISIC čipovým preukazom?

1. Tvoja škola nevybavuje ISIC čipové preukazy alebo ISIC/EURO26 čipové preukazy

2. Si denný študent na veku nezáleží

3. Chceš využívať zľavy ako ISIC paušál, zľavy do kníhkupectva, papiernictva, do aquaparkov, na ubytovanie, cestovanie, letenky a množstvo ďalších vecí.

Základným rozdielom je, že karta ISIC Klasik je nečipová karta. Nedá sa na ňu nahrať vstup do knižnice, na plaváreň alebo električenka na autobusovú či vlakovú dopravu. Pokiaľ máš menej ako 26 rokov a si denný študent, máš nárok na štátom garantovanú zľavu v cestovnom. Musíš však disponovať ďalšou kartou na to určenou napr. električenkou. S preukazom ISIC Klasik budeš navyše čerpať viac ako 150 000 zliav na Slovensku a po celom svete.


Čo ti preukaz ponúka?

 • Výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, letné festivaly, zimné lyžovačky, koncerty, na dopravu, ubytovanie, stravovanie či nákup tovarov a služieb.
 • Poistenie do celého sveta.
 • V 130 krajinách sveta, kde ISIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá vám ochotne podá ďalšie informácie: www.isic.org

Komu je preukaz určený?

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi/žiakovi nad 12 rokov.

V prípade základných a stredných škôl zapojených do projektu je preukaz žiaka ISIC/EURO<26 vydávaný žiakom už od 6 rokov.

Žiadateľ o preukaz ISIC musí byť v deň podania žiadosti:
1. študentom denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,
2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí,
3. štúdium musí byť v rozsahu aspoň jedného semestra, minimálne v dĺžke 3 mesiace.


Čo potrebuješ k jeho vybaveniu?

Súčasťou každej žiadosti o vydanie preukazu ISIC je:

 • potvrdenie zo školy, ktoré nesmie byť v deň podania žiadosti staršie ako 30 dní
 • u študentov študujúcich v zahraničí potvrdenie o prijatí na štúdium (napr. CoE) a súčasne aj kópia pasu s platnými študentskými vízami, prípadne iné potvrdenie z Veľvyslanectva alebo Ambasády danej krajiny. Ak žiadateľ nemá platné študentské vízum, je povinný podpísať čestné prehlásenie. Študentom študujúcim v Českej Republike nahrádza študentské víza potvrdenie o prechodnom pobyte (štúdium ako účel pobytu), prípadne potvrdenie o návšteve školy v českom alebo anglickom jazyku.
 • jedna fotografia rozmerov 28×34 mm
 • preukaz totožnosti
 • členský poplatok 10 €

Vzhľadom k tomu, že preverujeme potvrdenia o návšteve školy, preukazy ISIC pre žiadateľov starších ako 26 rokov sa nevystavujú na počkanie, ale po uplynutí 3 pracovných dní od podania žiadosti.

Kde môžem získať preukaz

 1. na pobočke CKM 2000 Travel
 2. v Cestovnej agentúre PRIMA v Dolnom Kubíne
 3. ON-LINE PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ OBJEDNÁVKY – Získaj preukaz ISIC – klasik ešte pohodlnejšie prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Klikni na tlačidlo Objednať a dozvieš sa viac informácií. Možnosť objednať si preukaz platí len na území SR.

Platnosť preukazu

Preukaz platí 12 mesiacov odo dňa vydania preukazu. Preukaz vydaný dňa 3.4.2018 je platný do dňa 2.4.2019. Tento preukaz si môžeš zakúpiť kedykoľvek počas aktuálneho akademického roka, pričom v deň zakúpenia preukazu musí byť žiadateľ o preukaz študentom/žiakom denného štúdia na VŠ/SŠ/ZŠ.

Počas doby platnosti preukazu CKM SYTS spracúva Tvoje osobné údaje v informačnom systéme CKM ONLINE. Uskutočňuje prenos týchto osobných údajov do CCD (Central Cardholders Database). Vlastníkom a správcom CCD je materská organizácia IAS (International Association Services) v Holandsku.

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »