fbpx

Pomoc s preukazom - ITIC

Odpovede na svoje otázky, nájdeš aj v často kladených otázkach

Pre pomoc s tvojím preukazom, sa prosím obráť na recepcia@ckmsyts.sk

Zavolať nám môžeš na +421 2 3210 1970

Fyzicky nás nájdeš na CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06 Bratislava

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »