fbpx

Nový školský rok je tu. Prečítaj si, ako si predĺžiš preukaz ISIC

Predĺženie platnosti univerzitného preukazu ISIC na ďalší rok

 

Pre študentov, ktorí svoj univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch, a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, si potrebujú zakúpiť prolongačnú známku ISIC.

Prolongačná známka ISIC predĺži platnosť univerzitného preukazu, a zároveň predĺži medzinárodnú platnosť ISIC pre využívanie zliav až do 30.9.2019.

Kde získaš známku ISIC na ďalší rok?

V pobočkách CKM 2000 Travel

Zober si so sebou aktuálne potvrdenie o návšteve školy a 10 €, a navštív ktorúkoľvek pobočku CKM 2000 Travel. Po predložení potvrdenia o návšteve školy a zaplatení poplatku dostaneš známku ISIC na svoj preukaz na počkanie. Počas septembra a októbra 2018 sú otvorené pobočky CKM 2000 Travel len v Bratislave a Košiciach.

Priamo na svojej škole

Zoznam vysokých škôl a univerzít, kde si predĺžiš platnosť ISIC nájdeš TU. 

Študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity J. Selyeho v Komárne a Katolíckej univerzity v Ružomberku si ISIC známku nezakupujú na škole, ale po dohode so školou online TU. (osobne je možné si známku zakúpiť na uvedených VŠ na začiatku akademického roka do konca októbra)

Po nalepení známky si nezabudni aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI.

Zakúpením ISIC známky a aktiváciou preukazu získavaš:

medzinárodne platnú licenciu ISIC zaručujúcu prístup k študentským zľavám a výhodám doma a v zahraničí,

univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém …),

externé funkcionality (doprava, knižnice, plavárne …).

Predĺženie platnosti preukazu žiaka SŠ/ZŠ ISIC/EURO<26 na ďalší rok

Platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 je vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje nasledovne:

ISIC známkou (nálepkou)

Licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10€. Dostanete ju priamo na škole, na www.objednaj-preukaz.sk alebo v pobočkách CKM 2000 Travel.

Skontrolujte si, či máte na preukaze známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 150.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.

Karta je vždy platná od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Pre aktuálny školský rok potrebujete známku ISIC 09/2019 – preukaz s ňou je platný do 30.9.2019.

Na preukazy vydané pred 1.6.2016 sa lepí známka na zadnú (modrú) stranu.

Na preukazy vydané od 1.6.2016 sa lepí známka na prednú (zelenú) stranu.

Priložením k terminálu

Priložením preukazu k stredoškolskému terminálu sa predlžuje elektronická platnosť čipu v preukaze pre účely použitia preukazu ako dopravnej karty.

VIac informácií ako postupovať je uvedených na webe spoločnosti TransData, ktorá funkčnosť preukazu ako dopravnej karty zabezpečuje –  www.transcard.sk.

Pre účely dopravy je karta platná od 1.7. do 30.6. nasledujúceho roka. Pre ďalšiu platnosť je potrebné kartu priložiť k terminálu. V aktuálnom školskom roku je čip v preukaze po priložení na terminál platný do 30.6.2019.

 

PRIHLÁSENIE SA DO ITIC KONTA »